Tài khoản

user_avatar
Anh Thư Nguyễn
E cũg giốg mom tháng t3 lên có 600g. 2 thábg trk lên 1kg2 h buồn hoang mag qad mom
09/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.