Tài khoản

user_avatar
Vũ Hồng Nhung
Dễ ăn mà mom ^_^ hok dầu nên hok hôi, trc e mình cho 1 gói mang từ áo về mà bên ấy họ rang dầu o liu, m ăn hok quen cứ hôi hôi ý
06/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.