Tài khoản

user_avatar
VanAnh Ngo
Nhìn cũng đạm bạc thật mà, mặc dù mình cũng đang chán ăn nhưng rất nhiều lúc thèm có một bữa ăn đầy đủ do mẹ nấu, canh rau mẹ nấu dễ nuốt
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
VanAnh Ngo
Mình cũng vậy chỉ muốn ăn cơm vs xôi, sợ thịt lắm. Nhưng lại sợ con thiếu chất, xong rồi mệt lại chẳng muốn ăn gì nữa
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.