Tài khoản

user_avatar
Bim bim
Quên ko nói đến mấy mẹ bình luận kiểu "hoàn cảnh như thế thì chấp nhận thôi, đừng đòi hỏi" nghe mà hãm:))))
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bim bim
Thấy mấy mẹ ấy xấu tính vkl luôn í. Cùng phận đàn bà chửa đẻ với nhau, ko nghĩ thương nhau thì thôi lại chỉ săm soi xỉa xói. Hài.
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Vũ Hồng Nhung
Đúng rồi đó m, không một lời hỏi thăm lại còn bị nói lại
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.