Tài khoản

user_avatar
Kem Kem
Mẹ Bum: sau mom làm mẹ chồng thì chắc phải biết, nhễ.
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
VanAnh Ngo
Đọc cmt của m mà mình lạnh người, mình thấy thương m ấy nhiều hơn sao lại nói thế đc ???
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.