Tài khoản

user_avatar
Mẹ Nuti
Tất Cả mọi bà mẹ trên thế giới này đều phi thường mom à.
12/2017    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Nuti
Cám ơn mom
12/2017    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.