Tài khoản

user_avatar
Dương Thanh Tourguide
Mình thử que trong khoảng tầm 15 giây m ak xong mình bỏ ra 15p sau thấy báo 2 vạch của que ngày 11 m ak
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.