Tài khoản

user_avatar
nguyễn thị bích pha
Tiền khám và thuốc bổ cho mình lun gần 3tr à mom.mom nên đi sớm 6h có ở bv thì trong ngày hôm bửa vk ck mình phải qua ngày sau mới có kết quả xét nghiệm
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Hằng Nguyễn Thu
Mất nhiều thời gian không bạn. Từ dũ chắc đông lắm
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Hoàng an
Hết nhiều tiền k m
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.