Tài khoản

user_avatar
Sao Sugi
Mk sinh bé mk đk 3kg2 r ay. Nên thấy con tang cân chậm m ak
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Gia Hân
2.8kg mom
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Sao Sugi
Bé m sinh đk may kg ak
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.