Tài khoản

user_avatar
Sao Sugi
Tks m nhé
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Pe Thuan
Day m oi

11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Sao Sugi
M có ảnh gui mk xem vs ag
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Pe Thuan
M mua loại nhỏ thôi
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Sao Sugi
Ôi xa quá m ak. Mk cung tìm r mua con con uog thử. Chứ mk cũng đau đầu vụ cân nặg của con quá m ak
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Pe Thuan
Dạ cua mỹ á
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Pe Thuan
O da nang m oi
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Sao Sugi
Mk o hà nội m ak. M ở đâu
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bảo Sương
có phải enfamil enspire của mỹ 600G 820k k mom. ng nhà mình mới gui về chưa dùng
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Pe Thuan
Nhà m o dau .gần thì wa nhà mih lấy ít ze cho con un thu
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Sao Sugi
Mk cho con uog nhieu hãng r mak con k chịu còn bị rối loan tiêu hoá m ak. Chả biet sua m ns con có uog đk k nua
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.