Tài khoản

user_avatar
Mẹ nhím
K co gi ne .minh cug nhu m thoi thay con bi xót ruot lam
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ nhím
0978/24/02/48 ne m
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Cún
Thanks m
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ nhím
Minh m cua m Nguyễn tuyết ắ m qên Sđt Zalo r de mai minh hoi cho
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Cún
Mua kem đó ở đâu vậy m
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.