Tài khoản

user_avatar
Thuỳ Nhi
Mm rau bám mặt trước hay mặt sau... Bụng nhiều mỡ hay k..... Mình 20t chỉ máy nhẹ hoặc búng thôi. 23t rồi máy mới nhiều
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bùi Thúy Ngần
Hầy lo quá đi - bt mọi ng tuần 16 đã cảm nhận đc thai máy rồi
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.