Tài khoản

user_avatar
Quỳnh Trang Nguyễn
Mom biết cách điều trị dứt điểm k? Mình 6 tuần nữa là đi đẻ r ý. Mà đẻ thường nên lo lo
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.