Tài khoản

user_avatar
Hoàng Liễu
Vâng mom. Tks mom nhé!
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Xuyên Xuyên
Hnay mih mới đi sa và đo dmdg đó mom minh mới 11w5d thôi là đo đc r mom
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.