Tài khoản

user_avatar
Xuyên
Mom có dùng biện pháp ngừa thai ko mom
10 ngày    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Thủy
Chưa mom. Do thử lần đầu 1v đậm. 1 nhạt. Sau thử lại 1v. Mình đợi hơn 1 tuần nữa xem s. Ckk chưa tới
10 ngày    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Xuyên
Mom ơi có đi khám chưa mom
10 ngày    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.