Tài khoản

user_avatar
Đặng Thanh Thủy
Thương ba me nhug no cung phai nghỉ tới con nó. Nó ở giữa chả bít làm gì tutu ong bà cung chấp nhận thôi
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ thóc
Ny minh cũng thương bme lắm
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.