Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Mẹ Sun Dạ mẹ, có thể là do lỗi hệ thống trên ứng dụng đó ạ, Bibabo sẽ nhanh chóng khắc phục mẹ nhé! Bibabo chia sẻ đến mẹ ạ!

09/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Sun
E ấn vào mà k đc ạ.
09/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Mẹ Sun Dạ mẹ, cuối bài viết có nút chia sẻ, mẹ ấn vào đó là mình chia sẻ được mẹ nhé. Bibabo chia sẻ đến mẹ ạ!

09/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.