Tài khoản

user_avatar
Hương Vũ Lan
Kệ m ạ. Mình ăn mình cứ ăn thôi. Mình ăn cho con mình mà. Huống hồ lại còn là tiền của mình nữa chứ.
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.