Tài khoản

user_avatar
Hương Vũ Lan
Ck mình ko phụ giúp mình đc một việc gì cả. Cứ mặc định là mình phải làm hết. Vk bầu bí mà cứ như ko. Xong r lại ngày xưa các cụ thế này thế nọ. Mình ghét chả muốn nc cùng.
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Đào Hiền
Đọc mà thấy tủi thêm m ơi
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.