Tài khoản

user_avatar
Mai Nhung  Tư vấn viên

@Đông Nguyễn Dạ mẹ, Bibabo sẽ liên hệ tư vấn với mẹ vào đầu giờ chiều mẹ nha. Mẹ nghe máy nha

02/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.