Tài khoản

user_avatar
Minh Thư
Không cần thêm sắt và DHA vì hàm lượng của spham tổng hợp này đủ trong quá trình thai luôn ạ
09/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.