Tài khoản

user_avatar
Mẹ mũm
Mình cứ đủ 6 tháng mới cho ăn
04/2019   
user_avatar
Ngoc Nguyen
Khóc chiụ bú sữa hay sao mà đói vậy mom.
04/2019   
user_avatar
Mẹ cu Siêu
Bột hip danh cho bé 4thang tro len do mom
04/2019   
user_avatar
Mẹ cu Siêu
Con mik đói qa chiu ko dc khoc ngày khoc đêm ko ak
04/2019   
user_avatar
Mẹ cu Siêu
Bé đói qa ko chịu dc ,pai cho mua bột cho ăn mom ak
04/2019   
user_avatar
Mẹ su
Ăn bột ngoài hả m
04/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.