Tài khoản

user_avatar
Bensi
Mình 34w 2kg6 đây mom. Cũng đang lo bé to. Mấy tuần cuối đói nhiều nữa mà gáng hạn chế ăn. Huhu
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.