Tài khoản

user_avatar
Mẹ ❤️ Tom
Đập ck liền mom chứ vợ bầu mà không hiểu tâm lý vợ gì hết . Ảnh hưởng tới con á mom
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.