Tài khoản

user_avatar
Huong Dinh
Lúc mih có thai là ng ấy bắt mih bỏ đi nhưng mih k bỏ và quyết giữ lại,thế là ng đó bỏ mặt mih mang thai và sắp cưới vk,giờ con mih hnay dc 1m13d rui,nhờ trộm vía nên bé cũng ngoan m ah.
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Dâu Tây
Chắt e đợi sinh bé xog e ly hôn quá
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.