Tài khoản

user_avatar
lê ngọc trang
mom dung dung dịch vệ sinh giống của tui nèk ok lắm.ck mê mà hk tốn nhiều tiền kết hộp bổ sung đậu là cơ thể ok hà
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.