Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sona
Quan niệm ngày xưa thôi mom, giờ đâu có vậy ạ
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ mì
Đánh răng sau này chưa già đã rụng hết rồi.
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Sona
Sao lại không đánh răng được ạ, chỗ em có nước nóng lạnh mà, đây là những đồ cần đi sinh đấy ạ, xưa khác nay chứ ạ
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.