Tài khoản

user_avatar
Hồ Nữ Kim Liên
M có thể giúp con nhận biết ngày và đem. Ban ngày chọc con nói chuyện vs con cho con chơi. Ngủ ít thôi. Để đêm cho con ngủ ngon giấc hơn mẹ nhé
05/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.