Tài khoản

user_avatar
Chung Phan
Cân nặng nhân với 30 là số sữa cần thiết cho mỗi cự bú của bé, nhân với 150 là tổng số lượng sữa cho một ngày bú của bé.
05/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.