Tài khoản

user_avatar
Anna_uyên
Nhưng bé mình k quay đầu nên phải mổ. Tử cung mở lẹ mà vẫn k sinh thường đc
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Ngọc Thanh
Trộm vía mong đc như m
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.