Tài khoản

user_avatar
Lê Mai
Nang ai cũng co 1 buồng trứng thường co rất nhiều nag khác nhau bình thường nag sẽ sau vài chu kì kn sẽ tự rụng nag là cái để chứa trứng thui
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.