Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Đăng AT
T nt trong ứng dụng bibabo cho b r ý b tl nha
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn Đăng AT
Đầm còn b ạ
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Hoàng Anh
Neu dc bn nt sdt 039xxxx284 cho mih nha.
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Hoàng Anh
Minh lay nha bn
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn Đăng AT
Còn nha b ơi
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.