Tài khoản

user_avatar
Hoàng Anh
Ak minh 55 kg ak.
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ SuRy
Hi tui hơn 65kg lận
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn Đăng AT
B hơn 65kg hả b v chắc cũng ôm ý tại bụng vs đít t to lắm
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ SuRy
V mình thì ôm hơn rồi...mình hơn 65kh
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn Đăng AT
Mình béo lắm b ạ chắc 60 hay gần 65 kg ý vẫn vừa mà ôm ý nên mình pass
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.