Tài khoản

user_avatar
Mẹ đậu đậu
Tắm thì ra viện về là em đx tắm chỉ k đc kì mạnh thôi
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ cu Bo
Mom 1 tuần đã mừng như vậy rồi. Mình 17 ngày ôi trời ơi dài hơn thế kỷ.... mừng giờ chỉ mong hết tháng để dc tắm thoi, khong còn mong gì hơn nữa
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.