Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Mẹ Xuka Dạ mẹ, dưới 3 tháng mẹ sử dụng dầu gừng mẹ nha, BBB chia sẻ thông tin đến mẹ

06/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ Xuka
Sao trên trang wonmom tư vấn là dùng đc ta
06/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.