Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Thanh Ngo thi Dạ Bibabo vừa trả lời qua ib cho mẹ rồi nha

12/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Thanh Ngo thi
Sao ở đấy lại ghi hết hàng ạ
12/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.