Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Thao Đang Dạ chào mẹ , BBB sẽ gọi điễn hỗ trợ mẹ nha mẹ. Mẹ chú ý điện thoại mẹ nha

05/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.