Tài khoản

user_avatar
Hà Thương Bùi
Vang, e cam on
05/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Thùy Linh  Tư vấn viên

@Hà Thương Bùi Dạ mẹ, mình có thể cho bé tiếp tục uống đó ạ. Hai sản phẩm k ảnh hưởng đến nhau mẹ nhé

Chia sẻ thông tin đến mẹ ạ

05/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.