Tài khoản

user_avatar
Ngọc Nữ
Mom ơi, bột gạo thì mom lấy gạo tẻ của nhà mang đi nghiền, còn dầu ăn thì mom ra đại lí sẽ bán.Phổ biến thì có dầu của Kiddy dễ mua, rồi cả mắm cho trẻ em nữa.
08/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.