Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Thuy Tien Ho Dạ vâng ạ, mẹ cần hỗ trợ thêm thông tin thì nhắn Bibabo mẹ nhé!

08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Ho an nhien
Mình hỏi để biết thôi.
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.