Tài khoản

user_avatar
Nga Nguyễn
18w 190 theo tiêu chuẩn bảng đo đó bạn, cũng không nhỏ lắm đâu. Tuỳ thể trạng của các mom nữa
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.