Tài khoản

user_avatar
Mẹ bơ
Mom đã đi sâ lại chưa
08/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Heo Lì
Mjh dc 19w roi mom ạ
08/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ bơ
Mom đc bn tuần rồi ah
08/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Heo Lì
Mjh day mom .
08/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.