Tài khoản

user_avatar
Phạm Thuận
mình thì lấy giấy siêu âm lần 2 là 2-9 mà tấm gần nhất cũng theo với ngày cưới kinh nguyệt luôn là 24-8 h hoang mang ko biết chính sát
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.