Tài khoản

user_avatar
Jin Mei Yu
Lúc đầu mình hút 3h 1lan . 1lan 30p . Hút đúng giờ cả ngày lẫn đêm . 3h 6h 9h 12h không bỏ cử nào đến khi được nhiều rồi thì giản cử ra . 2h 6h 10h bỏ cử đêm 2h luôn là bây giờ 1 ngày mình hút có 4 hoặc 5 cữ thôi . Mình uốn kết hợp cao chè vằng và ngũ cốc nữa
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.