Tài khoản

user_avatar
Ly Nguyen
Bsi kê rồi thì uống đi mom. Bó tay
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Ly Nguyen
Oh.hpua 12tuan bsi ke cho mk oy ma mk chua uog.
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.