Tài khoản

user_avatar
Ngocgiau Pham
Mẹ kid nói phải đó. Vk ck đừng xưng mầy tao. Thứ 1 mất tc , thứ2 khi cải nhau ai cũng nóng xưng hô như vậy dễ làm mk k kiềm chế cảm xúc, k còn sự tôn trọng , lúc đó mk muốn nói gì thì mk nói dễ dẫn đến những lời tổn thương nhau. Vk ck thì k nên mầy tao. Bầu bì tâm lý hay thay đổi, dễ giận, dễ strees, nhiều khi những chuyện bt mk cũng có thể giận đc. Nên ts vs ck để ck hiểu , còn mk cũng cần kiểm soát lại cảm xúc 1 chút
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Huỳnh Huệ
Vk ck mình chỉ có mỗi 1 vấn đề để cãi nhau , ngày trước mình cũng nói hãy cố gắng chịu đựng đến khi mình sinh e bé xong là dc , nhưng ck mình bjk mình ko thích nhưng vẫn cứ làm mới điên chứ
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.