Tài khoản

user_avatar
Nguyen khanh nhu
Mom kết bạn zalo voi minh nja
03/2022    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyen khanh nhu
Mom xem minh đã ib r nja
03/2022    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.