Tài khoản

user_avatar
Phan Anh
Thấy mấy mom tháng 3 toàn ra sớm hơn dự định mình cũng mong quá nay dk 39 tuần 6 ngày rui mà vẫn chưa thấy gì
03/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.