Tài khoản

user_avatar
Bi Đen
18/11ngay nao cung noi con r som vs me. Ma cho hoai hok thay ji het. Yk thi hok noi cu tri xuong . Va cu bj son ra it nc tieu. Mac du moi yk tolet xong
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
thuy trang
Mỗi nguoi đau 1 kiểu ak mom minh nge noi Z
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.