Tài khoản

user_avatar
Heo lười
Cảm ơn m
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mong em !
Cgag thoải mái . Nhìu ng đều nói rằng họ mong mãi , đến lúc mệt k nghĩ gì thì lại có , nên m cứ thoải mái lên nhé
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Heo lười
Nhưng thấy buồn m ak.thấy mọi người dễ có con mà mình sao khó quá
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.